Cuadro de texto: INICI
Cuadro de texto: ELECTRICITAT
Cuadro de texto: AIGUA
Cuadro de texto: CALEFACCIÓ

INSTAL·LACIONS XEVI ARCOS                  tel. 687918118              Sant Pere de Torelló

Cuadro de texto: GAS
Cuadro de texto: AIRE CONDICIONAT
Cuadro de texto: ENERGIA SOLAR
Cuadro de texto: BIOMASSA
Cuadro de texto: CONTACTE
Cuadro de texto: PROJECTES

 

L’energia de la biomassa és un tipus d’energia renovable procedent  de l’aprofitament de la matèria orgànica i inorgànica  formada en algun proves biològic o mecànic, generalment de les substàncies que constitueixen els éssers vius o les seves restes i residus.

 

EL COMBUSTIBLE  _PELLET DE FUSTA_

 

Els PELLETS no contribueixen a l’efecte hivernacle i els podríem definir com petits cilindres de serradures de fusta comprimida i en estat natural al 100% (estan formats per reciclats de fusta en forma de serradures premsades sense additius ni voles ni aglutinadors, son residus que convertits en serradures i encenalls que altrament no s’aprofitarien i es transformen en PELLETS)

 

AVANTATGES:

 

Avantatges del PELLETS son que igual que la fusta natural, no contamina, no fa pudor, les cendres es poden utilitzar d’adob, l'emissió NETA de CO2 és nul·la, el seu procés de fabricació en permet tenir un producte regular i homogeni en la seva forma, dimensions i poder calorífic i per tant facilita el seu transport, emmagatzemen en silos prefabricats o de lona i finament però molt important és que la dosificació per a la regulació de les calderes i estufes pot ser molt precisa i obtenir els màxims rendiments possibles.

 

Calefacció per BIOMASSA “pellet”, el combustible del futur